wykładowcy

jgtProf. Jadwiga Gałęska-Tritt

Absolwentka Wydziału Wokalnego i Wydziału Wychowania Muzycznego Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej (obecnie Akademii Muzycznej) im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu. Jest założycielką i dyrektorką Prywatnego Policealnego Studium Sztuki Wokalnej w Poznaniu – pierwszej w Polsce niepublicznej artystycznej szkoły policealnej, kształcącej w zawodzie muzyk o specjalności wokalista. Przez 25 lat była kierownikiem Podyplomowych Studiów Emisji Głosu przy Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, a przez 4 lata Podyplomowymi Studiami Retoryki Funkcyjnej, Emisji i Rehabilitacji Głosu.

Jako naukowiec określiła nową metodę pracy nad instrumentem głosu, którą opatrzyła następującym tytułem: „Psychoakustyka i psychofizjologia emocjonalności człowieka jako podstawa prawidłowej emisji mowy i śpiewu”. Metoda ta ujmuje psyche i fizis całego ciała śpiewaka jako instrumentu i źródła dźwięku. Niejednokrotnie podkreśla jak istotna w pracy wokalisty jest intergalność i spójność ciała z głosem, zgodnie z nauką, że „człowiek cały jest instrumentem” Metoda ta łączy wiele dziedzin naukowych – psychologię, fizykę, medycynę i nauki społeczne. Jest autorką szeregu książek, prac i artykułów dotyczących techniki wokalnej i metod kształcenia muzycznego dzieci i młodzieży. Do dziś współpracuje z wieloma instytutami naukowymi badając zagadnienia dotyczące instrumentu głosu człowieka.

3

4