vocalart

1

Nazwa  placówki:       Centrum  Kształcenia  Ustawicznego
i  Praktycznego
VOCALAT

Osoba prowadząca: Jadwiga Gałęska- Tritt

Wpis do ewidencji  szkół  i  placówek  niepublicznych
Wydziału Oświaty Urzędu Miasta   Poznania

5

2