szkolenia dla instytucji

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy oferty szkoleniowe oferowane przez naszą placówkę: Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego VOCALART z główną siedzibą w Poznaniu. Naszym celem jest tworzenie kursów oferujących dokształcenie w wielu dziedzinach. Są one związane z:

  • emisją głosu, higieną i profilaktyką dla wszystkich osób pracujących na co dzień głosem. Podczas zajęć uczestnicy uzyskają potrzebne informacje dotyczące prawidłowego funkcjonowania głosu, a także poprzez praktyczne ćwiczenie, oraz indywidualne konsultacje zdobędą niezbędną wiedzę do dalszej świadomej i zdrowej pracy głosem.
  • podniesienia kompetencji prowadzenia zajęć z emisji głosu czy zespołów wokalny
  • wystąpieniami publicznymi, autoprezentacją, przygotowaniem oraz przeprowadzaniem wykładów
    i prelekcji.
  • pedagogiką instrumentalną związaną z instrumentami: skrzypce i altówka

Wszystkie nasze kursy certyfikowane są świadectwem MEN.

Szczegółowy zakres zagadnień każdego szkolenia znajduje się w zakładce SZKOLENIA.

Nasza instytucja przeprowadza szkolenia w trybie 2-dniowym w Poznaniu. Zachęcamy do zapoznania się z najbliższymi terminami.

Nasze Centrum oferuje także możliwość przeprowadzenia każdego z wyżej wymienionych szkoleń w Państwa instytucji. Warunkiem przeprowadzenia szkolenia jest zapewnienie odpowiedniego pomieszczenia oraz noclegu dla wykładowców zgodnie z ustaleniami z naszą instytucją.
Instytucja chcąca zorganizować szkolenie zobowiązuje się do zapewnienia wynagrodzenia dla Centrum Kształcenia za jego przeprowadzenie.

Każdy kurs musi mieć min grupę 10 osób. Centrum nie określa max liczny osób biorących udział w szkoleniu.
W przepadku organizowania przez Instytucję jednego z naszych szkoleń Centrum nie narzuca ceny uczestnictwa w kursie oraz nie będzie rościć sobie praw do wpływów ze szkolenia w przypadku przekroczenia wyznaczonej przez Centrum stawki.

Pozostajemy do dyspozycji w związku z pytaniami odnośnie naszych szkoleń.

Barbara Tritt – Koordynacja i organizacja kursów oraz szkoleń CKUiP

3

2