ŚPIEWAJ! TO BARDZO PROSTE cz.1

ŚPIEWAJ! TO BARDZO PROSTE

POD WARUNKEM, ŻE ZACHOWASZ I WYKORZYSTASZ W ŚPIEWIE NATURALNE ODRUCHY I STANY: ODDYCHANIE, EMOCJONALNOŚĆ I FIZJOLOGICZNY RYTM

Z punktu widzenia fizjologii człowieka śpiewanie wpływa bardzo korzystnie na ogólne zdrowie, czyli na czynności decydujące o jego psychofizycznym rozwoju. Śpiewanie to czynność, a raczej wiele czynności, które jak tryby precyzyjnego zegara składają się na jedno działanie: efekt artystyczny, wokalno-muzyczny.

Czynności wokalne mają charakter zautomatyzowanej zespołowości. Oddzielne ich kształtowanie – np. ćwiczenie oddechu bez pewnych stanów emocjonalnych, rytmiczności, itp., są błędem metodycznym. Żadna bowiem czynność organiczna nie występuje sama. Zawsze jest to zespół czynności, z pośród których można wyróżnić te główne i inne – wspomagające. Zadaniem śpiewaka, a także pedagoga jest pogłębianie wiedzy o naturze funkcjonowania instrumentu głosu – czyli całego ciała, harmonijne rozwijanie wszystkich jego czynności oraz integrowanie ich dla procesu śpiewaczego.

Ćwiczenia dla śpiewaków muszą uwzględniać indywidualne, psycho-fizyczne ich dyspozycje, zarówno w zakresie wokalnego i ogólnomuzycznego talentu , jak i sprawności fizycznej oraz zdolności aktorskich, porzez:

a/ poczucie swojego ciała:

b/ grawitację ciała i lewitację głowy:

Powyższe czynności dają poczucie człowieka (wokalisty) jako instrumenalnej całości, w której każde jego działanie, jest ściśle określonym i zautomatyzowanym, psychofizjologicznym procesem, osadzonym w muzycznych kanonach.