ŚPIEWAJ TO BARDZO PROSTE CZ.5

ŚPIEWAJ !!! TO BARDZO PROSTE!

POD WARUNKIEM, ŻE WSZYSCY NAUCZYCIELE ŚPIEWU – ZARÓWNO SOLOWEGO JAK I ZESPOŁOWEGO – ZWRACAJĄ UWAGĘ NA WIZUALNE SYMPTOMY I TRUDNOŚCI TECHNIKI U KSZTAŁCONYCH PRZEZ SIEBIE ŚPIEWAKÓW.

Ważnym elementem pracy każdego pedagoga jest indywidualne podejście do każdego ucznia, wspólne odkrywanie wszystkich dobrych elementów techniki, wychwytywanie nawyków, które mogą przeszkadzać w rozwoju wokalnym, utrwalać błędy itp.

Indywidualne podejście do kształtowania technik wokalnych dotyczy zarówno pracy solowej, jak i zespołowej. Należy pamiętać , że ujednolicona technika śpiewania to nie to samo co utrata indywidualności. Zespolony chór to połączenie różnych osobowości i gatunków głosu ujednolicanych we wspólnej myśli techniczno-muzycznej. By osiągnąć taki efekt należy być uczulonym na każdego chórzystę indywidualnie oraz wprowadzić taki system pracy podczas prób, zarówno podczas rozśpiewania, jak i przygotowywania utworów, który zapewni ich świadomość zarówno techniczną jak i artystyczną.