ŚPIEWAJ TO BARDZO PROSTE CZ.3

ŚPIEWAJ !!! TO BARDZO PROSTE !

POD WARUNKIEM, ŻE ŚPIEW TWÓJ BĘDZIE JAK MOWA, A MOWA TWOJA JEST POPRAWNA

Śpiewaj tak jak mówisz – pod warunkiem, że nasza mowa jest barwna, że dbamy o prawidłową artykulację spółgłosek, kontrolujemy właściwe funkcjonowanie mięśni odpowiedzialnych za mowę: język, wargi, mimikę twarzy oraz pamiętamy by całe ciało i oddech z nami współpracowały w czynnościach mowy.

Należy pamiętać , że nasz aparat wyprowadzenia dźwięku (aparat mowy) to zintegrowana czynność mięśni. Istotną rolę odgrywa tutaj świadomość funkcji języka i warg.

Strefy artykulacji spółgłosek usystematyzowane są w 3 zasadnicze grupy:

  1. wargowe: B,P,M, Ł¸ wargowo-zębowe: W,F.
  2. przedniojęzykowo-twardopodniebienne: C,D,J,L,N,R,S,T,Z

3.tylnojęzykowo-miękkopodniebienne: G,K,H.

Dla prawidłowej emisji głosu w mowie i śpiewie ważną rolę odgrywa otwarcie gardła dające swobodny przepływ fali dźwiękowej, dzięki której możemy formułować słowa poprzez czynność naszego aparatu mowy. Otwarcie gardła zależy od utrzymania napięć podniebiennych, pracy mięśni gardła, szyi oraz języka, który bezpośrednio połączony jest z nagłośnią, najwyższą chrząstką krtani.

Ciągle więc należy zwracać uwagę na techniki usprawniające nasze wokalne oddychanie, czyli na omawianą już postawę, pozycję głowy, osadzenie stóp itp.