ŚPIEWAJ! TO BARDZO PROSTE cz.2

ŚPIEWAJ !!! TO BARDZO PROSTE

POD WARUNKIEM, ŻE ODDECH WOKALNY BĘDZIE POGŁĘBIENIEM TEGO ODDECHU, KTÓRY NATURA DAŁA CI W CHWILI NARODZIN

O oddechu śpiewaczym decyduje mechanizm otwarcia gardła , emocjonalność oraz kondycja fizyczna całego ciała. Oddech jest ściśle związany ze stanami psychicznymi, osobowością człowieka, wielokrotnie nabytymi nawykami.

Należy doskonale zaznajomić się z anatomią ciała, jego muskulaturą, ponieważ w odniesieniu do ćwiczeń oddechowych ta świadomość jest niezbędna. W cykl: wdech-wydech, zaangażowane są grupy mięśni, których znajomość i wiedza o funkcyjności jest kluczową w kształtowaniu zarówno techniki oddechowej jak i otwarcia oraz wyprowadzenia głosowej fali.

Należy dbać o kondycję mięśniową całego ciała by zachowywać jego całkowitą sprawność.