Kilka uwag o emocjach, rytmach i kolorytach w naturze ludzkiej egzystencji i komunikacji poprzez instrument głosu

Kilka uwag o emocjach, rytmach i kolorytach w naturze ludzkiej egzystencji i komunikacji
poprzez instrument głosu

Wstęp

Ludzie – najdoskonalszy twór Natury, otrzymali wielką moc, którą jest potęga mózgu, potęga myśli i potęga potrzeby rozwoju. Ta ostatnia cecha objawia się już w człowieku w jego okresie prenatalnym, gdy odbiera on stany przeżyć matki, a przejawia poprzez embrionalne formy niewerbalne. Energia dana człowiekowi w momencie jego poczęcia zawiera w sobie pokoleniowe doświadczenia genetyczne obojga rodziców, te zaś dalej kierują jego życiem we wszystkich etapach: dzieciństwa, okresu młodzieńczego , dorosłości, starości, aż do jej ujścia, czyli tak zwanego „momentu ostatniego tchnienia”. Na jej kanwie rozwija się też ludzka osobowość – fizyczność i psychiczność (kompendium rozkazów z mózgu i emocjonalności). Psychofizjologia ludzka jest w ciągłej drodze do kontaktu
i porozumiewania się z otaczającym światem. Dzieje się to przede wszystkim poprzez szczególny (i jedyny wśród żywych istot świata) talent, którym jest sztuka mówienia.
Instrument głosu człowieka należy więc rozumieć jako całe jego ciało.

Wychodząc z założenia, że nauka o człowieku, jako nauka o instrumencie głosu, poszukuje ciągle nowych źródeł informacji i doświadczalnych dociekań, należy ściśle związać ją z wszystkimi dziedzinami egzystencji gatunku ludzkiego w przyrodzie.

Tak więc Człowiek, będąc najdoskonalszym dziełem Natury, koncentruje w całej swojej istocie wszystkie jej prawa i odniesienia. Podlega im, i w wielu dziedzinach odkrywając je, udoskonala i rozwija.

„Wszystkim rządzi rozum, cały świat w mniejszym lub większym stopniu podlega prawom logiki (…), a wszystko co nas otacza, jest wynikiem praw natury.” (J.M. Riley, Czara wyroczni, (tytuł ang. The oracle glass), wyd. „Książnica” Katowice 1996, s. 67).

Rozdział I:  W zdrowym ciele – zdrowy duch

Rozdział II:  Niech mowa twoja będzie jako śpiew

 

PEŁEN ARTYKUŁ JEST CZĘŚCIĄ WYDAWNICTWA CYKLU ARTYKUŁÓW, KTÓRE MOŻNA ZAKUPIĆ POPRZEZ:

www.vocalart.pl   ZAKŁADKA – SKLEP

artykuły strona tytułowa