VOICE&PUBLIC SPEAKING

KURS: VOICE&PUBLIC SPEAKING, EMISJA GŁOSU Z PROFILAKTYKĄ 

12-13.12.2015

Wymiar: 16h

prof. Jadwiga Gałęska-Tritt

dr Barbara Tritt

mgr Michał Grześkowiak